Home

Villa medica

Eng  |  Rus  | Est | Fin | Sve |  Deu
 

Reiki

Reiki on kõigile kättesaadav kosmiline energia, mis täidab ilmaruumi – energia, millest kõik on alguse saanud ja milles me oleme üks.  Seda nimetetatakse tihti ka Jumalaks, armastuse energiaks, eluenergiaks jne.
 

Inimene saab olla füüsiliselt terve ainult siis, kui hingeline ja vaimne tasakaal on saavutatud.
 

Kui me oleme tasakaalust väljas, hakkab meie eluenergia vähenema ja võivad tekkida haigused. Seetõttu on hästi oluline püüelda kõiges tasakaalu poole. Ka negatiivsed mõtted ja emotsioonid vähendavad meie eluenergiat. Seega on oluline valida oma mõtteid ja tõsta nende sagedust.
 

Seda kõike on hea rääkida, kuid vahel mitte nii kerge järgida, seetõttu võid sa vajada esialgu teejuhti, kelleks võib olla Reiki terapeut. Ta on kanaliks-vahendajaks selle energia ja toetuse vajaja vahel, kasutades oma südametarkust, mõistust ja teadmisi.
 

Reiki abil saab:

  • tervendada nii füüsilist keha kui ka kõiki teisi kehasid (mentaal-, emotsionaal-, eeteri-, karma-, intuitiivkeha) ja olla teadlikus ühenduses atmilise- ja käeternekehaga.
  • tõsta sagedust
  • lahustada vanad, mittetoetavad mustrid
  • teha ruumi uutele kõrgete vibratsioonidega mustritele
  • tervendada juba toimunud elusündmusi
  • luua olevikku ja tulevikku
  • anda positiivset energiat oma projektidele, mõtetele, ideedele
  • aidata kaasa unistuste manifesteerumisele jne.jne.jne...

Oleks ehk lihtsam loetleda, mida Reikiga ei saa teha – suurte lõhkuvate traumade puhul ei saa Reiki aidata, kuid saab neid leevenda ja ära hoida.

Reiki õpetab meid usaldama ennast, vastutama enese ja oma töö eest. Reiki avab silmad meie suhete sügavuse ja ehtsuse, asjade omavaheliste seoste, põhjuste ja tagajärgede nägemiseks.