Home

Villa medica

Eng  |  Rus  | Est | Fin | Sve |  Deu
 

KOGEMUSNÕUSTAMINE

Kes on kogemusnõustaja? 
 
Kogemusnõustaja on võrdväärne toetaja, kellel on sarnase probleemi läbielamise kogemus ja isiklik taastumiskogemus. Väljaõppe tulemusena on kogemusnõustaja omandanud lahendustele orienteeritud meetodite juhtimise oskused, nõustades sel viisil sarnase saatusekäsitlusega inimesi.
 
Kogemusnõustaja eesmärk ei ole võtta enda kanda probleemi lahendamist, vaid aitab inimesel jõuda ise lahendusteni, mis tema elukeskkonna ja võimalustega kõige paremini sobituvad. Kogemusnõustaja on erinevate erialade spetsialistide võrgustikus üks meeskonna liige, kes julgustab ja toetab klienti ning annab võimaluse leida enesekindlust sarnase kogemusega inimeselt.
 
Kogemusnõustaja on oskuslik kuulaja, kes oma kohaloleku, olemuse ja empaatiaga pakub tuge kriisis olevale inimesele või tema lähedastele. Vahel on oma muredest, sisemistest pingetest ja meid piinavatest tunnetest lähedastele raske rääkida. Eriti kui tajume, et meie läbielamistest ei saada aru ja eelneva tulemusena tunneme, et oleme jäänud oma murega üksi. Sarnastest kriisisituatsioonidest läbinuna adub kogemusnõustaja probleemi, mõistab läbielatavaid tundeid ja suudab pakkuda ka praktilisi juhiseid lahenduste otsimiseks.​
 
Läbi erinevate aitamistehnikate ja metoodikate õppimise on kogemusnõustaja roll:
– olla abivajaja jaoks olemas;
– sobituda kliendi ja tema keskkonnaga (pere, lähedased/tuttavad, töö jms);
– olla oskuslik kuulaja;
– maandada tekkinud pingeid;
– aidata kliendil mõista oma olukorda;
– toetada klienti edaspidises toimetulekus.
 
Abi saab järgmistes valdkondades: 
eneseleidmise tee, 
igapäevaeluga toimetulek ülitundliku inimesena, 
teadlik lõdvestumine, 
hingamisetehnikad ja meditatsioon, 
sisemine vägi, 
helid ja veedamantrad; 
ärevushäirete-, läbipõlemise-, depressiooni- ja psühhosomaatiliste kehareaktsioonidega toimetulek jpms.
 
Nõustaja Marilii Toots
 
1-2 tundi 35-70 EUR